Naše služby

zahrnuté v cene nehnuteľnosti


vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva

vyhotovenie kópie z katastrálnej mapy

vyhotovenie písomného návrhu budúcej kúpnej zmluvy

vyhotovenie písomného návrhu kúpnej zmluvy

vyhotovenie písomného návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

úhrada nákladov spojených s overovaním podpisov na kúpnych zmluváchFinančné poradenstvo

  • hypotekárne úvery
  • spotrebné úvery
  • úvery na čokoľvek
  • poistenie nehnuteľností
  • poistenie osôb
  • poistenie automobilov
  • povinné zmluvné poistenie

Naše služby poskytujeme bezplatne (provízny systém). Neváhajte a kontaktujte nás.

EVA FORGÁČOVÁ - konateľ

tel.: 0903 471 489

SLAVOMÍR FORGÁČ - konateľ

tel: 0903 773 827

Lenka SLUŠNÁ - maklér

tel.: 0911 131 906

Nehnuteľnosti Levice s.r.o.

Ľ. Štúra 487/47 , 934 01 Levice (Hotel Rozkvet)

IČO: 50541757

DIČ: 2120377732

e-mail: nehnutelnostilevice@gmail.com